Students Hack Folkemødet

Produceret i samarbejde med DTU Skylab, sommeren 2020 i forbindelse med min afsluttende eksamen på Copenhagen Business Academy

Sort streg
Students Hack Folkemødet - merchandise

Students Hack Folkemødet er en platform for studerende på DTU, som har indgået i samarbejde med danske virksomheder om at skabe innovative løsninger og projekter, der beskæftiger sig med FN’s verdensmål. 

Jeg deltog i produktionen af website, marketingsmateriale og Instagram profil til Students Hack Folkemødet.  Projektet blev udarbejdet med brug af metoden Design Thinking. 

En stor del af opgaven handlede om at lave merchandise, som de studerende fremover vil kunne have på, når de er på Folkemødet. DTU Skylab ønskede, at det både skulle være iøjnefaldende og have fokus på FN’s verdensmål. Forneden ses mockups af det merchandise, som blev designet til Students Hack Folkemødet. 

Den anden del af opgaven var at producere en hjemmeside, som de studerende skulle kunne uploade deres egne løsninger og projekter til. I den sammenhæng blev der produceret forskellige guides til de studerende, så de kunne navigere rundt på sitet, uden større kendskab til WordPress i forvejen. 

Ved produktionen af sitet blev der arbejdet med World Building, som muliggør at skabe et univers, der kunne have meget fokus på de studerende, Folkemødet og FN’s verdensmål. 

Students Hack Folkemødet

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top