Students Hack Folkemødet

Produceret i samarbejde med DTU Skylab, sommeren 2020 i forbindelse med min afsluttende eksamen på Copenhagen Business Academy.

Sort streg
Students Hack Folkemødet - merchandise

Produktion af website, marketingsmateriale og Instagram profil til Students Hack Folkemødet, med brug af World Building og Design Thinking. 

Projektet blev udarbejdet i samarbejde med DTU Skylab og to medstuderende. Corona-pandemien havde en kæmpe indflydelse på dette projekt, da det aflyste det årlige Folkemøde på Bornholm og gjorde det fysiske møde med teamet uladsiggørligt.

En stor del af opgaven handlede om at lave merchandise, som de studerende fremover vil kunne have på, når de er på Folkemødet. DTU Skylab ønskede, at det både skulle være iøjnefaldende og have fokus på FN’s verdensmål. Forneden ses mockups af det merchandise, som blev designet til Students Hack Folkemødet. 

Den anden del af opgaven var at producere en hjemmeside, som de studerende skulle kunne uploade deres egne løsninger til. I den sammenhæng blev der produceret forskellige guides til de studerende, så de kunne navigere rundt på sitet, uden større kendskab til WordPress i forvejen. 

Ved produktionen af sitet blev der arbejdet med World Building, som muliggør at skabe et univers, der kunne have meget fokus på de studerende, Folkemødet og FN’s verdensmål. 

Students Hack Folkemødet

Erfarings-tags

Erfarings-tags er de værktøjer eller metoder, som jeg har brugt gennem projektet.

 Worldbuilding    SCRUM    Brugerundersøgelser    Gantt kort   UI    UX    Teamwork    FN’s verdensmål    CRAP-modellen   Wordpress    Content    Ikonografi    Kommunikationsplan    Desin Thinking 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top